Vážení a milí spoluobčané,

při posledním názorovém průzkumu v roce 2011, který byl zpracován v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje Čelákovic, jsme získali mnoho cenných informací, se kterými jsme celých 6 let velmi pilně pracovali. Hodně věcí, které jste tenkrát považovali za klíčové pro rozvoj nebo bezpečnost našeho města, se podařilo realizovat zcela, některé částečně. Život města a vnímání spokojeného života obyvatel se však každý měsíc vyvíjí a mění.
I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že názorový průzkum zopakujeme. Pracovní skupina pod vedením odborníků pro vás připravila letošní dotazník, který v mnohém navazuje na názorový průzkum z roku 2011, aby výsledky mohly být za pomoci komparativní analýzy porovnány. Průzkum odborně zaštiťuje opět společnost Agora, která má s realizací projektů, ve kterých je přímo zapojená veřejnost, bohaté zkušenosti. Organizačně průzkum zajišťuje odbor organizační Městského úřadu Čelákovice.
Minulý názorový průzkum se setkal s nadprůměrnou odezvou veřejnosti a návratnost vyplněných
dotazníků byla velmi oceňována v odborné veřejnosti. Bylo by proto skvělé, kdybychom dokázali na tento úspěch navázat a návratnost dotazníků byla minimálně stejná jako minule. I z tohoto důvodu využíváme prvního kola prezidentských voleb na sběr dotazníků, pro které budou připraveny schránky před volební místností. Moc proto prosím, vezměte názorový průzkum se vší vážností, protože výsledky průzkumu určují další směřování našeho krásného města takovým směrem, kterým ukáže většina veřejnosti v odevzdaných dotaznících.
Děkuji vám za spolupráci a naplnění motta „Pojďte město řídit s námi“.
Josef Pátek, starosta

při posledním názorovém průzkumu v roce 2011, který byl zpracován v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje Čelákovic, jsme získali mnoho cenných informací, se kterými jsme celých 6 let velmi pilně pracovali. Hodně věcí, které jste tenkrát považovali za klíčové pro rozvoj nebo bezpečnost našeho města, se podařilo realizovat zcela, některé částečně. Život města a vnímání spokojeného života obyvatel se však každý měsíc vyvíjí a mění.

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že názorový průzkum zopakujeme. Pracovní skupina pod vedením odborníků pro vás připravila letošní dotazník, který v mnohém navazuje na názorový průzkum z roku 2011, aby výsledky mohly být za pomoci komparativní analýzy porovnány. Průzkum odborně zaštiťuje opět společnost Agora, která má s realizací projektů, ve kterých je přímo zapojená veřejnost, bohaté zkušenosti. Organizačně průzkum zajišťuje odbor organizační Městského úřadu Čelákovice.

Minulý názorový průzkum se setkal s nadprůměrnou odezvou veřejnosti a návratnost vyplněných dotazníků byla velmi oceňována v odborné veřejnosti. Bylo by proto skvělé, kdybychom dokázali na tento úspěch navázat a návratnost dotazníků byla minimálně stejná jako minule. I z tohoto důvodu využíváme prvního kola prezidentských voleb na sběr dotazníků, pro které budou připraveny schránky před volební místností. Moc proto prosím, vezměte názorový průzkum se vší vážností, protože výsledky průzkumu určují další směřování našeho krásného města takovým směrem, kterým ukáže většina veřejnosti v odevzdaných dotaznících.

Děkuji vám za spolupráci a naplnění motta „Pojďte město řídit s námi“.

Josef Pátek, starosta

 

Agora CE, o.p.s. © 2023
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA